Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten

 Ik ben beroepslid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten.

Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden.

De leden zijn onderworpen aan de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging. Eventuele klachten kunnen worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. 

De leden van de NVRT zijn tevens verplicht regelmatig na- en bijscholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Meer informatie over de NVRT vind je op :

www.nvrt.nl