In de praktijk

 

Hoe gebeurt het?

De therapie begint met een intakegesprek van ong. 2 uur. Dit gesprek heeft o.a. als doel je probleem volledig te analyseren en om er achter te komen of de diepere achtergrond van je probleem wellicht als thema herkenbaar is door je leven heen.

In de vervolgsessies vinden dan, na een kort voorgesprek, de eigenlijke herbelevingen plaats. Ook deze sessies duren ong. 2 uur.

Hoe lang de therapie in zijn totaliteit duurt is afhankelijk van de aard van het probleem. In het algemeen echter boekt de therapie zeer snel resultaat.

 

Moet je geloven in reïncarnatie?

 Nee. Het is mijn ervaring dat het effect van de therapie los staat van het geloof in reïncarnatie.

Als je er niet in gelooft kun je hetgeen dat wordt herbeleefd in een vorig leven sessie opvatten als iets wat je onderbewuste je aan wil reiken om het verder uit te werken en zo je problemen te laten verdwijnen.

Ikzelf beschouw de problemen die je hebt als signalen, waarschuwingen van je ziel aan je huidige persoonlijkheid (in dit leven dus) om oudere onverwerkte ervaringen alsnog te verwerken.