Sylvia van Oosten

Leven i.p.v overleven

In de praktijk

Waarmee start de therapie?

De therapie begint met een uitgebreid intakegesprek van ca. 2 uur. Dit gesprek heeft hoofdzakelijk als doel je probleem volledig en gedetailleerd te analyseren en om er achter te komen of de diepere achtergrond van je probleem wellicht als thema herkenbaar is door je leven heen.

In de vervolgsessies vinden dan de eigenlijke herbelevingen van de onverwerkte ervaringen plaats. Ook deze sessies duren ca. 2 uur.

Hoe lang de therapie in zijn totaliteit duurt is afhankelijk van de aard van het probleem. In het algemeen echter boekt de therapie zeer snel resultaat.


Moet je geloven in reïncarnatie?

Zeker niet. Het is mijn ervaring dat het effect van de therapie los staat van het eventuele geloof in reïncarnatie.

Als je er niet in gelooft kun je simpelweg hetgeen dat wordt herbeleefd in een vorig leven sessie opvatten als iets wat je onderbewuste je ( symbolisch) aan wil reiken om verder uit te werken en zo je problemen en klachten te laten verdwijnen.

Ikzelf beschouw de problemen die je hebt als signalen, als waarschuwingen van je ziel aan je huidige persoonlijkheid ( in dit huidige leven dus) om oudere onverwerkte ervaringen alsnog te verwerken.