Sylvia van Oosten

Leven i.p.v overleven

N.V.R.T.


Ik ben beroepslid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie- en regressie Therapeuten.

Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden.

De leden zijn onderworpen aan de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging.

De (beroeps)leden van de N.V.R.T. zijn tevens verplicht regelmatig na- en bijscholing te volgen en intervisie bijeenkomsten bij te wonen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Meer informatie over de N.V.R.T. vind je op :

www.nvrt.nl