Sylvia van Oosten

Leven i.p.v overleven

Kinderen

Is de therapie geschikt voor kinderen?


In mijn praktijk werk ik met kinderen vanaf de leeftijd van (rond de)10 jaar.

Uiteraard stem ik hierbij volledig af op de belevingswereld van het kind en wordt er veel getekend, gespeeld (rollenspel met bijv. knuffels of playmobil-poppetjes) en tegelijkertijd therapeutisch "gekletst". Voorwaarde is wel dat het kind zelf ook van mening is dat er dingen in zijn leven zijn die beter zouden kunnen gaan en dat het mij zodanig gaat vertrouwen dat ik hierbij mag helpen.

Soms vragen ouders zich af of door dat gegraaf en gepeuter in gebeurtenissen uit het verleden de problemen van hun kind niet juist groter worden. De ervaring leert echter dat het kinderen enorm oplucht als ze gaan begrijpen waarom ze bijv. bepaald gedrag vertonen of waarom ze zo over iets zijn gaan denken en dat ze met een goede verwerking van die probleem veroorzakende gebeurtenis(sen) weer heel snel over kunnen gaan tot de orde van de dag.

Ook vinden kinderen het vaak heel fijn om terecht te kunnen bij iemand die niet te zeer emotioneel betrokken is bij het verwerkingsproces (dit i.t.t. de ouders of naaste familieleden).


Hoe gebeurt het?

Allereerst vraag ik de ouders mij een mail toe te zenden met informatie over het probleem, over de periode rond de conceptie, zwangerschap, geboorte en belangrijkste jeugdervaringen van het kind. Daarna heb ik met een (of op verzoek beide ) ouders een gesprek waarin o.a. het probleem van het kind aan de orde komt en de dynamiek van het gezin als geheel en de rol van ieder gezinslid afzonderlijk. Dit gesprek duurt ca. een uur, net zoals de daaropvolgende therapeutische sessies met het kind.

In principe zijn de ouders tijdens deze sessies niet aanwezig tenzij het belang van een specifieke sessie bijv. een geboortesessie, dat wel verlangt. Het kind zelf bepaalt na de sessie of en zo ja wat erover tegen de ouders wordt verteld. Als ik de ouders zelf wat vertel over de sessies dan zal dat altijd zijn na overleg met het kind. Net als bij al mijn cliënten neem ik ook bij kinderen mijn beroepsgeheim zeer serieus.


Ter ondersteuning van het proces geef ik soms ook bachbloesem druppels mee aan het kind om in te nemen.